Self Catering Accommodation

Guests can reserve the entire house for use as self catering accommodation in Trim. With 10 rooms, dining room, great facilities and gardens, Highfield Guesthouse offers an amazing self catering experience for large groups. Please contact us for more information.
 

All the bedrooms at Highfield House are en-suite and furnished to a high standard and have been designed to make your stay a comfortable and memorable experience. In total there are 5 double rooms, 2 triple rooms, 1 singe rooms, 1 twin rooms and 1 family room.

Celebrate an anniversary, a special birthday or just a reunion with family at Highfield House. 

Contact Us

Liên Hệ

Địa chỉ

Highfield House Self Catering,
Castle St,
Trim,
Co. Meath,
Ireland

Điện Thoại

086 8577115 / 086 2545318

Email

info@highfieldguesthouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

086 8577115 / 086 2545318

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách